info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

افزایش جمعیت دنیا در کنار توسعه اقتصادی کشورها طی دهه های گذشته، موجب رشد چشمگیر تقاضا در بخش حمل ونقل گشته است. نتیجه این رشد، افزایش مالکيت خودرو، استفاده بيشتر از وسايل نقليه و در نتيجه تراکم ترافيک، افزايش نرخ رشد تصادفات، کاهش قابليت اطمينان زمان سفر در راه ها، کاهش ايمني جابجايي مسافر و کالا، مصرف روزافزون ذخاير انرژي و تخريب محيط زيست بوده است. تا مدت ها، افزایش ظرفیت شبکه حمل ونقل و توسعه زیرساخت هایی همچون آزادراه، بزرگراه و تقاطع های غیرهمسطح به عنوان اصلی ترین راهکار برای پاسخ به این تقاضا مطرح بود. اما در سالیان اخیر، مشخص گردیده است که این راهکار به تنهایی قادر به پاسخگویی به تقاضای حمل ونقل و کاهش معضلات ناشی از آن نبوده و امري پرهزينه، مخرب محيط زيست و تا حدي ناکارآمد تلقی می گردد. از همین روی، امروزه روش های کارآمدتری با رویکرد دستیابی به حمل ونقل پایدار و در پی آن توسعه پایدار مورد توجه فعالان عرصه حمل و نقل قرار گرفته است، که از آن جمله می توان به روش هایی همچون مدیریت تقاضای سفر، توسعه حمل و نقل همگانی، تأکید بر پیاده مداری و دوچرخه سواری اشاره نمود. یکی از مهمترین این روش ها، که مورد توجه جدی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است، استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند یا ITS می باشد. ITS به معنای بکارگیری تکنولوژی های نوین از قبيل پردازش اطلاعات، الكترونيك، ارتباطات و سیستم‌های كنترل و ديگر فناوری‌های ارتباطي و استراتژی‌های مديريت به‌گونه‌اي هماهنگ و يكپارچه جهت خلق سیستم کارآمد و ایمن تر در حمل‌ونقل است.

Comments are closed.