info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

افزايش تعداد وسايل نقليه به نوبه خود باعث افزايش مواد اضافي نظير لاستيك هاي فرسوده شده است كه علاوه بر آلودگي محيط زيست باعث اشغال فضا در كشورهاي مختلف گرديده است. سالانه در دنيا ميزان بسيار زيادي از تايرها مستعمل  مي شوند. آمار ارائه شده در اين مورد عددي بالغ بر 6 ميليون تن در سال را نشان مي دهد كه بيانگر %2 كل ضايعات جامد دنيا مي شود. تجربيات محققان نشان داده افزودن لاستيك به قير به صورت پودر يا بصورت قطعات لاستيك در مخلوط آسفالتي با ملاحظه شرايط اختلاط مي تواند باعث بهبود عملكرد آسفالت گردد. افزايش مقاومت در برابر شيار شدگي، افزايش مقاومت در برابر خستگي، افزايش مقاومت در برابر تركهاي ناشي از انقباض، افزايش چسبندگي قير از جمله مواردي است كه با اصلاح قير به وسيله پودر لاستيك مي توان به آن دست يافت. در این تکنولوژی، پودر لاستیک به دو روش تر (اضافه شدن به قیر) و خشک (اضافه شدن به مصالح سنگی) به آسفالت اضافه می شود.

محاسن:

  • استفاده از ماده اولیه ضایعاتی با هزینه بسیار پایین
  • رفع مشکلاتی زیست محیطی مربوط به لاستیکهای فرسوده
  • قابلیت استفاده در مناطق گرمسیر و سردسیر
  • بهبود حداقل 30 درصدی مشخصات و طول عمر آسفالت
  • تکنولوژی نسبتا آسان و کاربردی
  • دارای سابقه بسیار طولانی استفاده در کشورهای مختلف دنیا

معایب:

  • نیاز به مجهز کردن کارخانه در صورت استفاده از روش تر (ترکیب با قیر)
  • عدم شفافیت در مورد دسترسی به پودر لاستیک مناسب و به میزان کافی

Comments are closed.