info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

پلیمر اصلاح کننده قیر و آسفالت © PolyBit 101 از نوع پلیمرهای الاستوپلاستومر می‌باشد. این پلیمر، محصول مشترک دوشرکت دانش‌بنیان راهسازی و پلیمری می‌باشد، که با استفاده از تکنولوژی نانو توانسته مشکلات مربوط به پلیمرهای قبلی (اختلاط سخت، دمای بالای تولید، قیمت بالا، اجرای سخت و…) را رفع نماید.

محاسن

 • چسبندگی بهتر قیر به مصالح سنگی
 • کاهش ترک خوردگی در دمای پائین
 • افزایش قدرت باربری آسفالت
 • کاهش تغییرشکل در دمای بالا
 • افزایش مقاومت در برابر رطوبت
 • کاهش پیرشدگی قیر و کاهش حساسیت حرارتی آسفالت
 • افزایش مدول برجهندگی
 • کاهش شیارشدگی
 • افزایش مقاومت خستگی آسفالت

دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این پلیمر اصلاح قیر، بهبود آسفالت، استفاده در قیرهای درزگیر و… می باشد.

از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آسفالت گرم پلیمری
 • آسفالت متخلخل
 • آسفالت با دانه بندی باز
 • آسفالت SMA
 • روکش های نازک پلیمری
 • قیرهای پلیمری و درزگیری

نحوه استفاده

اضافه کردن پلیمر به مخلوط آسفالتی به دو روش امکان پذیر است. به دلیل دمای ذوب پایین، می توان آن را مستقیم به آسفالت اضافه کرد و همچنین می توان ابتدا به قیر اضافه کرده و سپس قیر اصلاح شده را مورد استفاده قرار داد. ولی بر اساس توصیه همه آیین نامه ها و استانداردها، اضافه کردن به قیر و سپس استفاده از قیر پلیمری می تواند نتیجه بهتر دربر داشته باشد.

 

Comments are closed.