info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

صلاحیت مشاوره در تخصص های ساختمان و راه سازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ConsultantCertificateReport

گواهینامه پایان دوره مرکز رشد واحدهای فناوری

0201

 

گواهی ثبت اسناد راهبردی

1-4-Govahiname-Sabte-Asnade-Rahbordi-Sherkat

 

مجوز طراحی و اجرای فناوری های پیشرفته و خدمات نوین در حوزه حمل و نقل و زیرساخت های عمرانی

 

 

گواهینامه های سیستم مدیریت

1-1-Govahiname-ISO-TR100132001

1-2-Govahiname-ISO-90012015

1-3-Govahiname-PMBOK-2008

1-5-Govahiname-Momayeze-Dakheli

گواهی تدریس دوره های آموزشی

95.03.29-010301-1-739x1024

95.03.29-010301-2-739x1024

Comments are closed.