info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

ژانویه 24, 2016

حوزه های فعالیت بخش روسازی و مسیر

  • مطالعه ، طراحی، مشاوره و نظارت اجرای مسیرهای جدید الاحداث
  • مطالعه، طراحی، مشاوره و نظارت بر بهسازی مسیرهای موجود
  • مطالعات امکان‌سنجی، طراحی و نظارت بر احداث تقاطع هاي همسطح و غير همسطح
  • مطالعه، طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرای General Plan
  • مطالعات مراحل اول و دوم بنادر و فرودگاه‌ها
  • مطالعه و اولویت بندی نگهداری و مدیریت هزینه در بهسازی جاده ها
  • پهنه بندی مناطق برای انتخاب قیر مناسب با توجه به شاخص عملکردی (PG)
  • مشاوره و برنامه ریزی در مورد استفاده از آسفالت های نوین بر اساس ویژگی های منطقه

نمونه ای از سوابق :

مطالعات ساماندهی معابر گلشهر

مطالعات نظارت اجرای آسفالت محور نائین – اردستان

امکان سنجی مترو خمینی شهر – اصفهان

Comments are closed.