info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

آوریل 7, 2016

گلشهر شهری در شمال شرقی شهرستان گلپایگان است. این شهر  در سال ۱۳۸۰ از تجمیع چهار روستای ورزنه، کنجدجان، فیلاخص و وداغ تشکیل شد. در این پروژه به طراحی هندسی محور اصلی این شهر و همچنین برخی از معابر فرعی آن پرداخته شد.

Comments are closed.