info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

آوریل 10, 2016

محور تراتزيتي بين دو شهر نايين و اردستان، محوري با جهت گيري جنوب شرقي-شمال غربي است كه در سمت جنوب غربي آن شهر نايين واقع شده كه در ادامه به شهر مهم يزد مي رسد. در سمت ديگر اين راه، اردكان قرار دارد كه در ادامه مسير مي توان به شهر كاشان دسترسي پيدا كرد. اين مسير كه حدود 90 كيلومتر طول دارد، در استان اصفهان واقع شده است. محور نائین-اردستان به علت وضعیت جغرافیایی و همچنین شرایط ترافیکی سنگین و همچنین متاسفانه عدم تعمیر و نگهداری به موقع در طول سرویس دهی، دارای شرایط بسیار متفاوتی در طول مسیر می باشد که عمده این خرابی ها، در سطح وسیع و با شدت زیاد گسترش یافته است.

Comments are closed.