info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

 

بیش از نیم قرن است که مطالعات وسیعی در سراسر دنیا به منظور به کارگیری سرباره در زمینه های مختلف عمرانی صورت گرفته است. سرباره محصول جانبی کارخانه های تولید آهن و فولاد می باشد. یکی از این زمینه ها استفاده از سرباره به عنوان جایگزین مصالح سنگی در مخلوطهای آسفالتی می باشد. مطالعات نشان از تاثیر مثبت این ماده در عملکرد مخلوطهای آسفالتی دارد. در کنار این تأثیر مثبت، به دلیل ظرفیت گرمایی بالاتر سرباره نسبت به مصالح سنگی، انرژی مصرفی در پروسه تولید مخلوط آسفالتی سرباره ای بیش از مخلوط های آسفالتی ساخته شده با مصالح سنگی می باشد. از سوی دیگر در سالیان اخیر تکنولوژی جدیدی با عنوان تکنولوژی مخلوط آسفالتی گرم (WMA) ابداع و معرفی گردیده است که منجر به کاهش دمای تولید مخلوط آسفالتی می گردد.

مطالعات و تحقیقات گسترده این شرکت با هدف به کارگیری تکنولوژی WMA در مخلوط های آسفالت سرباره ای به منظور کاهش مصرف انرژی، منجر به ابداع تکنولوژی جدید و منحصربه فرد تولید مخلوط آسفالتی گرم سرباره ای گردیده است. در آسفالت تولیدی این شرکت، ضمن کاهش دمای تولید آسفالت سرباره ای (حدود 25 درجه سانتیگراد) و در نتیجه جبران افزایش مصرف انرژی به دلیل بالا بودن ظرفیت گرمایی سرباره، نیاز به تغییر خاصی در فرایند تولید آسفالت نمی باشد. به این ترتیب میزان مصرف انرژی (سوخت) در کارخانه های آسفالت تا میزان مناسبی کاهش یافته امکان تولید آسفالت سرباره ای فراهم گشته و استهلاک کارخانه آسفالت نیز کمتر شده است. این مزایا منجر به کاهش حداقل دو درصدی در هزینه های تولید آسفالت سرباره ای می گردد.

Comments are closed.