info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

ماموریت:
شرکت پژواک طرح ایرانیان یک شرکت خصوصی (سهامی خاص) است که در جهت ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در زمینه مهندسی راه و ترابری، راه آهن، معماری و شهرسازی، ابنیه، حمل ونقل و ترافیک و فعالیت های مرتبط مندرج در بند 2 اساسنامه شرکت به مشتریان داخلی و خارجی در سطح کیفیت ممتاز تشکیل شده است. در این جایگاه و ماموریت شرکت، مشتریان (دریافت کنندگان خدمات مهندسی و مشاوره منطبق با موضع شرکت) بر اساس معیارهای مشتری مداری در جایگاه ویژه ای قرار دارند. در این سمت و سوی مدیریتی ذینفعان شرکت (سهامداران) نیز دارای حقوق منفعتی می باشند.

چشم انداز:
هدف نهایی شرکت پژواک طرح ایرانیان آن است که در سطح درجه عالی علمی – فنی و اجرایی در سطح ملی و بین المللی در زمینه های مشاوره و خدمات مهندسی مطابق با موضوع شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه شرکت قرار بگیرد و موفق به اخذ استانداردها و تائیدیه های لازم مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی گردد.

اهداف بلند مدت راهبردی:
شرکت پژواک طرح ایرانیان قصد دارد با تدوین برنامه های عملیاتی کوتاه مدت با گسترش ارتباطات کاری خود در محیط های کاری داخلی و بین المللی و بسط سازمان خود از لحاظ امکاناتی و پرسنلی به سطح درجه مطلوب و استانداردهای بین المللی نائل آید و همچنین در زمینه مالی و اقتصادی به سطح مطلوب برسد.

اهداف میان مدت : 

شرکت پژواک طرح ایرانیان جهت نیل به اهداف بلندمدت خود تصمیم دارد که در زمینه های زیر فعالیت نماید:

  • اخذ استانداردهای مدیریت جامع کیفیت QC (کنترل کیفیت)، QA (تضمین کیفیت) و نیل به مجموعه استانداردهای مجموعه ISO 9000
  •  اخذ استانداردهای مدیریت پروژه حرفه ای
  •  اخذ درجه های ممتاز سازمان مدیریت راهبردی در زمینه های مشاوره موضوع شرکت همانند معماری و شهرسازی، راه و راه آهن
  •  اخذ استانداردهای وزارت آموزش عالی در زمینه های آموزشی و پژوهشی
  •  تدوین ساختار واحد تحقیق و پژوهش در زمینه های بومی سازی تکنولوژی های پیش رفته

Comments are closed.