info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

معرفی طرح:

محصول  (PNC100 (Pavement Nano Coating با استفاده از تکنولوژی نانو و با هدف ایجاد پوشش های فوق آب گریز برروی سطوح روسازی های آسفالتی و بتنی به منظور افزایش سرعت زهکشی سطحی و همچنین کاهش میزان چسبندگی لایه یخ و برف به روسازی و از بین بردن یخ و برف از سطح راه طرح ریزی و تهیه شده است.

کاربرد محصول:

1) سطوح آسفالتی و بتنی در مناطق پر بارش و سردسیر جهت افزایش سرعت تخلیه سطحی آب و ممانعت از تشکیل بلور­های یخ در سطح جاده

2) سطوح آسفالتی و بتنی در مناطق حادثه خیز به دلیل پدیده یخ زدگی

3) روسازی باند­ فرودگاه­ها به منظور جلوگیری از تشکیل لایه­های یخ و برف در باند پرواز

مزایای طرح:

1) افزایش سرعت زهکشی و تخلیه سطحی آب در زمان بارندگی

2) بهبود خاصیت یخ زدایی  و جلوگیری از تشکیل بلور­های یخ در سطح جاده

3) افزایش اصطکاک بین تایر و سطح جاده و ممانعت از وقوع پدیده پخش و پاشش

4) افزایش ایمنی جاده و کاهش میزان تصادفات در هنگام بارندگی

5)افزایش عمر روسازی و کاهش هزینه­های نگهداری

6) رفع خطرات محیط زیستی (از جمله آلودگی آب­های زیرزمینی) مواد یخ­زدای موجود

روش اجرایی:

نحوه آب‌گریزی سطوح آسفالتی با مواد آب‌گریز به این صورت است که ابتدا سطح جاده باید کاملا تمیز شود،  سپس محلول آبگریز روی سطح اسپری می­شود. سطح آب‌گریز شده به مدت 24 ساعت نباید تحت تماس با هیچ‌گونه ماده­ای قرار گیرد تا پیوند شیمیایی به‌صورت کامل با سطح روسازی انجام شود و نانو آرایه ها روی سطح شکل گیرد. یک لیتر از این ترکیب قابلیت آبگریزی حداقل 80  متر مربع از سطح جاده را دارد.

Comments are closed.