info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

آوریل 10, 2016

میدان جمهوری اسلامی از دیرباز به‌عنوان دروازه ورودی اصفهان در ناحیه غربی شهر، همواره موردتوجه بوده است. این میدان در منطقه­ ای از اصفهان واقع شده است که به دلیل وجود مناطق صنعتی گسترده، مراکز علمی مهم و وجود شهرک‏های تازه تأسیس و پرجمعیت در این منطقه و اطراف آن، همه‌روزه مبدأ و مقصد حجم بالایی از سفرهای شهری و برون‌شهری می‏باشد. همچنین بخش قابل توجهی از تردد شهرستان‌های اطراف به اصفهان از طریق این میدان صورت می‌گیرد. تردد زیاد وسایل نقلیه شخصی، وجود وسایل نقلیه همگانی با صف‌های طولانی در ایستگاه‌های متعدد و پراکنده (اتوبوس، تاکسی و مینی‌بوس)، توقف سرویس‌های شرکت‌های مختلف و عبور عابران از معبرهای منتهی به میدان ازجمله عوامل کاهش سطح سرویس در محدوده میدان جمهوری می‏باشد. به همین دلیل مطالعه شرایط ترافیکی این میدان با رویکرد ساماندهی حمل‌ونقل عمومی برای شناسایی وضعیت موجود و ارائه راهکار برای بهتر شدن شرایط ترافیکی ضرورت یافته است. در این مطالعه که تحت عنوان “مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل عمومی در محدوده میدان جمهوری اسلامی” تعریف شده است، پس از جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز به تحلیل وضع موجود پرداخته شد و درنهایت راهکارهایی جهت بهبود شرایط حمل­ ونقل همگانی در این میدان، بر مبنای رویکردهای مدیریتی، ارائه گردید.

Comments are closed.